வ.சிவஜோதியின் 50 ஆவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு “என் எண்ண ஓட்டத்தில்…” நூல் வெளியீடும் ஞாபகார்த்த விருது வழங்கலும் 18/11/2021 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ளது

வ.சிவஜோதியின் 50 ஆவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு “என் எண்ண ஓட்டத்தில்…” நூல் வெளியீடும் ஞாபகார்த்த விருது வழங்கலும் 18/11/2021 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ளது

X