லிட்டில் எய்ட் திறன் விருத்தி மையத்தின் மாணவர்களுக்கான Mobile repairing Workshop ஒன்று கடந்த 08.06.2024 அன்று ஆரம்பித்து 13.05.2024 வரையான 06 நாட்கள் இடம்பெற்றிருந்தது. வரையறுக்கப்பட்ட மாணவர்களை மட்டுமே உள்ளடக்கி இருந்த இந்த செயலமர்வில் வளவாளராக வவுனியா...
லிட்டில் எய்ட் திறன் விருத்தி மையத்தின் பிரிவு 2024/LA/A மாணவர்களுக்கான Power point Presentation முன்வைப்பு பரீட்சை இன்றைய தினம் (21.05.2024)நடைபெற்றது. கணினி சார் விடயங்கள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி பற்றிய விடயங்களை மையமாக கொண்டு மாணவர்களின்...
இந்த வருடம் கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தர பரீட்சையை முடித்துக்கொண்ட மாணவர்ளுக்கான லிட்டில் எய்ட் திறன் விருத்தி மையத்தின் இலவச தொழில் கல்வி வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின. இந்த ஆண்டுக்கான பிரிவு 2024/LA/B மாணவர்களுக்கான அறிமுக நிகழ்வு திறன் விருத்தி...
லிட்டில் எய்ட் திறன் விருத்தி மையத்தின் தொழில் கல்வி கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளில் பிரதான அனுசரணையாளர்களில் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான ஆதரவை தொடர்ச்சியாக வழங்கி வரும் லண்டன் ஸ்ரீ கனக துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தினரால் நமது கல்வி நிறுவனத்தில் கற்கும் மாணவர்களின்...
லிட்டில் எய்ட் திறன் விருத்தி மையத்தினுடைய பிரிவு 2024/LA/A மாணவர்களின் மாதாந்த மாணவர் மன்ற நிகழ்வுகள் இன்றைய தினம் லிட்டில்எய்ட் மையத்தின் பிரதான மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. குறித்த நிகழ்வுகள் மாணவர் மன்றத்தினுடைய தலைவியாகிய திருமதி.து.பிரசாந்தினி தலைமையில் நடைபெற்றது. குறித்த...
X