Book donation from Little Aid

“ஒரு நூலகம் திறக்கப்படும் போது நூறு சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன.”

கொழும்பு பல்கலைக்கழக விஞ்ஞான பீட மாணவர்களின் இணைவில் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் Hindu Society – Faculty Of Science அமைப்பானது பின்தங்கிய பகுதிகளில் நூல் நிலையம் அமைப்பதற்கான நூல் உதவிகளை எங்களிடம் கோரியிருந்த நிலையில்; பெறுமதியான 130 புத்தகங்கள் இன்றைய தினம் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது.

அன்பளிப்பு

Leave a Reply

X