2022.08.06 ஆம் திகதி லிற்றில் எய்ட்டில் 2022 இன் முதலாவது க.பொ.த.உயர் தர மாணவர்களுக்கான பிரியாவிடை நிகழ்வு நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்வில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்

Leave a Reply

X